Witamy na stronie Fundacji im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej!

Nasza Fundacja wspiera Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży oraz Miejsce Pamięci w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Propagując jego działalność w Niemczech i poza ich granicami, chcemy przyczynić się do długoterminowego utrzymania tego ośrodka.

Krzyżowa gości co roku kilka tysięcy młodych ludzi podczas różnego rodzaju projektów, warsztatów i konferencji. Młodzież ma szansę dokonać refleksji i dyskutować na temat współczesnego świata, praw człowieka oraz współżycia narodów w Europe. Ponadto, uczestnicy spotkań rozwijają swoje zdolności artystyczne i odkrywają różnorodność kultur i tradycji Europy. Ucząc się od siebie nawzajem, poszerzają swoje horyzonty i nabierają międzykulturowego doświadczenia.

W dawnym Kreisau, jak niegdyś nazywano Krzyżową, spotykał się Krąg z Krzyżowej - grupa niemieckich opozycjonistów antyhitlerowskich skupionych wokół Helmutha Jamesa von Moltke. Jego żona, Freya, imię której nosi nasza fundacja, również brała udział w spotkaniach Kręgu. Jego członkowie rozwijali wizję demokratycznych Niemiec oraz integracji europejskiej po upadku reżimu Hitlera. Od 1989 r. Krzyżowa przyczynia się do odnowienia i poprawy stosunków między Polską a Niemcami oraz innymi narodami Europy. Spuścizna ruchów oporu wobec dyktatur XX w. pomaga pokonywać granice między pokoleniami oraz narodami.

Krzyżowa to miejsce prawdziwie europejskie, budujące pomosty między przeszłością a teraźniejszością, między kulturami, językami, a przede wszystkim między ludźmi.


This is the printversion of page:
https://www.fvms.de/pl/strona-glowna.html