Icon von Facebook

Nota redakcyjna

Freya von Moltke-Stiftung für das Neue Kreisau

Adres pocztowy:
c/o Allianz AG
Merlitzstr. 9
12489 Berlin | Niemcy

Adres dla odwiedzających:
c/o Allianz AG
Merlitzstr. 8
12489 Berlin | Niemcy

Tel.: +49 (030) 53 8931 63 61

Email: info(at)fvms.de
Internet: www.fvms.de

Fundacja im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej jest fundacją prawa cywilnego Republiki Federalnej Niemiec.

Uprawnionym do jednoosobowego reprezentowania Fundacji jest prezes Rady Fundacji, jak również jego zastępcy lub osoby posiadające jego pełnomocnictwo.


Właściwy organ kontrolny:

Senatsverwaltung für Justiz
Salzburger Straße 21-25
10825 Berlin
Tel: +49 (0)30 / 9013 - 0


Layout
Sven Sochaczewsky (Berlin/Paris)


Corporate Design
Katharina i Jürgen Volk, plan p. GmbH (Hamburg)
www.plan-p.de

Redakcja
Maria Rossmanith, Julien Then

Wpisy
Yanti Großmann, Patrick Lynn, Franziska Mandel, Justyna Nowinska, Esther Reichert, Agnieszka von Zanthier, Krzysztof Ignaciuk, Spencer Coulter


Tłumaczenie
Krzysztof Ignaciuk, Agnieszka von Zanthier, Justyna Nowinska, Nina von Moltke, Yanti Großmann, Patrick Lynn, Esther Reichert, Spencer Coulter, Maria Rossmanith

 

Zdjęcia
Matthias von Hülsen, Kreisau-Initiative Berlin e.V., Monika Lawrenz, rodzina von Moltke, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Laura Brüggemann, Maria Rossmanith, Julien Then


Oświadczenie
Fundacja im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na stronach zewnętrznych.