Icon von Facebook

Organizacje skupione wokół Krzyżowej

Nasza Fundacja im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej została powołana w 2004 r. jako fundacja obywatelska przez fundatorów z Niemiec, Polski i Stanów Zjednoczonych. Naszym celem jest finansowanie Domu Spotkań i Miejsca Pamięci w Krzyżowej oraz propagowanie ich działalności i idei w Niemczech.

Nasza fundacja działa w ścisłej współpracy z kilkoma instytucjami. Krzyżowa - jako miejsce spotkań, dialogu oraz różnorodności spotykających się tutaj ludzi - funkcjonuje dzięki niżej wymienionym organizacjom:

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jest właścicielem kompleksu pałacowego w Krzyżowej oraz zarządcą Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Miejsca Pamięci oraz Akademii Europejskiej. Powstała ona w 1990 r. z międzynarodowej inicjatywy obywatelskiej, która w czasie przemian społeczno-politycznych roku 1989 postanowiła odbudować Krzyżową jako europejskie miejsce spotkań. Fundacja Krzyżowa funkcjonuje jako podmiot prawa polskiego, lecz jej gremia mają międzynarodowy skład.

Więcej informacji na www.krzyzowa.org.pl

Inicjatywa Krzyżowa (Kreisau-Initiative Berlin e.V.) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego w Niemczech wspierającą Fundację Krzyżowa poprzez organizację i przeprowadzanie projektów i spotkań młodzieży. Powstała w 1989 r. jeszcze przed upadkiem Muru Berlińskiego i jest najstarszą niemiecką organizacją przyczyniającą się do rozwoju Krzyżowej. Inicjatywa Krzyżowa popularyzuje działalność ośrodka w Krzyżowej na terenie Niemiec, a w 2004 r. wraz z rodziną von Moltke była współzałożycielem Fundacji im. Freyi von Moltke i ma od tamtej pory stałe miejsce w radzie naszej Fundacji.

Więcej informacji na www.kreisau.de/pl

Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowej we Wrocławiu powstało w latach 90. ubiegłego wieku, by aktywnie wspierać pracę Domu Spotkań w Krzyżowej. Towarzystwo ma na celu propagowanie wolności, zrozumienia i spotkań ludzi o różnych poglądach i z różnym doświadczeniem, dążąc tym samym do eliminacji niechęci międzyludzkiej powstałej w wyniku wojen. W ramach swojego programu Towarzystwo organizuje wyjazdy do Krzyżowej, wykłady na tematy polityczno-społeczne i przeprowadza wspólne projekty z Fundacją Krzyżowa (np. zorganizowane we Wrocławiu obchody 100. urodzin Helmutha Jamesa von Moltke w 2007 r.).

Więcej informacji: Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowej, ul. Szolc-Rogozińskiego 3, 53-209 Wrocław