Icon von Facebook

Krzyżowa dziś

W 1990 podupadła posiadłość została odremontowana dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dziś mieści się tu Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Miejsce Pamięci oraz Akademia Europejska.

Corocznie organizowanych jest blisko 150 różnego rodzaju spotkań dla ok. 8.000 młodych i dorosłych z Polski, Niemiec oraz innych krajów Europy i świata. Bogate spektrum przedsięwzięć organizowanych w Krzyżowej obejmuje:

  • polsko-niemieckie wymiany szkolne
  • międzynarodowe spotkania młodzieży
  • symulacje Międzynarodowego Trybunału Karnego - MICC
  • seminaria tematyczne dla uczniów i studentów
  • spotkania dla młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, np. FairLife
  • warsztaty artystyczne
  • doskonalenie nauczycieli
  • konferencje historyczne
  • seminaria związane z Miejscem Pamięci
  • wyjazdy szkoleniowe