Icon von Facebook

Wczesne życie

Freya von Moltke, imię której nosi nasza Fundacja, była żoną Helmutha Jamesa von Moltke, założyciela grupy oporu przeciwko reżimowi Hitlera, tzw. Kręgu z Krzyżowej. Urodziła się jako Freya Deichmann w roku 1911 w Kolonii. W 1931 r. poślubiła Helmutha Jamesa von Moltke i przeprowadziła się do Krzyżowej. Cztery lata później uzyskała tytuł doktorski na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. W związku z karierą zawodową swojego męża oraz przedwczesną śmiercią swojej teściowej, Dorothy von Moltke, przejęła nadzór nad majątkiem w Krzyżowej. Pod jej opieką Krzyżowa stała się nie tylko ważnym miejscem spotkań, ale też schronieniem dla prześladowanych przyjaciół.

Ruch oporu

Już na początku 1940 r. Helmuth James von Moltke i Peter Yorck von Wartenburg zaczęli tworzyć grupę oporu przeciwko nazizmowi, która skupiała ludzi o różnym pochodzeniu i poglądach. Podczas swoich spotkań „Krąg z Krzyżowej” rozwijał wizje odbudowy demokratycznych i nastawionych na integrację europejską Niemiec. Wielu członków grupy, w tym Helmuth James von Moltke, przypłaciło swoją działalność życiem. Freya von Moltke, uczestniczka spotkań w Krzyżowej, towarzyszyła swojemu mężowi podczas planowania aktywności opozycyjnej oraz w czasie jego pobytu w więzieniu. Jego codzienne listy do małżonki należą do najważniejszych świadectw oporu przeciwko dyktaturom XX w.

Po wojnie

Straciwszy męża i majątek w Krzyżowej, Freya von Moltke wraz z dwoma synami, wyemigrowała do Związku Południowej Afryki, ojczyzny dziadków jej męża, gdzie zajmowała się pracą socjalną. W 1956 r. wróciła do Niemiec, jednak już w 1960 r. wyjechała do Vermont w USA, gdzie spędziła resztę życia. Zmarła w roku 2010 jako jeden z ostatnich świadków działalności Kręgu z Krzyżowej.

Pamięć o niemieckim ruchu oporu

Freya von Moltke przez całe życie stała na straży ideałów reprezentowanych przez Krąg z Krzyżowej oraz duchowego dziedzictwa swojego męża. Zawdzięczamy jej istotną część przekazu o tym ważnym rozdziale niemieckiej historii. Poprzez opiekę nad publikacjami o Kręgu z Krzyżowej, wydanie listów swojego męża oraz swoich „Wspomnień z Krzyżowej” Freya von Moltke zadbała o to, by pamięć o niemieckim ruchu oporu została zachowana.

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

Od roku 1989 r. Freya von Moltke była żywo zaangażowana w polsko-niemiecką inicjatywę mającą na celu odbudowę majątku w Krzyżowej i utworzenie tam Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży i Miejsca Pamięci. Wspomagała pracę polskiej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego jako Honorowa Przewodnicząca Rady Fundacji, częsty gość i doradczyni.

Freya von Moltke 1932 na werandzie Domu na Wzgórzu w Krzy ż owej

Freya von Moltke w rozmowie z Angela Merkel, 2007.