Icon von Facebook

Fundacje powiernicze

Osoby, którzy wspierają Krzyżową w formie fundacji powierniczej, określają sposób, w jaki przeznaczone przez nich środki wspomogą działalność prowadzoną w Krzyżowej. Fundacja powiernicza posiada własny statut, własny depozyt, jak również własny zarząd, jest jednak zarządzana przez Fundację im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej. Tego typu fundacja może nosić imię fundatora lub wskazanej przez niego osoby.

  • Fundacja im. Victora i Yvonne von Schweinitz na rzecz Porozumienia Europejskiego  (Victor und Yvonne von Schweinitz Stiftung für Europäische Verständigung)