Icon von Facebook

Darczyńcy

Poprzez darowiznę wspomagają Państwo przeprowadzanie projektów, które finansuje Fundacja. Każda kwota znaczy bardzo wiele: 20 euro pokrywa część kosztów podróży uczestnika projektu z Europy Wschodniej; 50 euro finansuje jeden dzień pobytu i uczestnictwa w programie projektu; 150 euro dofinansowuje pobyt studenta podczas dwutygodniowego projektu w Krzyżowej.

Każdą darowizną wspierają Państwo działalność Krzyżowej!