Icon von Facebook

Wydarzenia

By pozyskać nowych fundatorów i darczyńców, Fundacja im. Freyi von Moltke stara się o zainteresowanie opinii publicznej historią, teraźniejszością i przyszłością Kryżowej. Organizowane są liczne koncerty, wykłady, odczyty, niektóre z nich także z inicjatywy fundatorów i przyjaciół Fundacji. Szczególnymi datami były dla naszej Fundacji lata 2007 oraz 2012, kiedy to obchodziliśmy 100. rocznice urodzin kolejno Helmutha Jamesa oraz Freyi von Moltke.


Ponadto, Fundacja organizuje co roku Podróż do Krzyżowej, która umożliwia naszym dobroczyńcom i innym zainteresowanym z Niemiec poznanie Krzyżowej jako miejsca międzynarodowych spotkań oraz Miejsca Pamięci ruchów oporu przeciwko dyktaturom XX w. Wydarzenie ma na celu podtrzymanie kontaktu z fundatorami, jak i przekonanie potencjalnych fundatorów o wartości kontynuacji pracy zaangażowania na rzecz Krzyżowej.

Podróż do Krzyżowej